Dit ben ik

...Bedoeld voor leiders die hun eigen boontjes doppen maar soms de noodzakelijke diepte bij de afweging en keuze niet kunnen vinden.

Carel van Heugten is een gerijpte raadgever op het vlak van afwegen, beslissen en reflectie.  Op te nemen en genomen zakelijke acties. In combinatie met dat beetje gewicht en (eigen)wijsheid dat leeftijd (67 jaar) met zich meebrengt.

Als je ouder wordt neemt de efficiëntie toe; je hebt namelijk minder tijd…

Op deze site treft u geen cv’s, geen voorbeelden van eerdere klanten. Dat is bij dit type advisering immers niet gebruikelijk. Zie mij als ‘onbeschreven blad’  leunend op talloze succesvolle en ook minder geslaagde activiteiten. Met als gevolg een sterk op leren en verbeteren gerichte instelling.

Vraagstukken verbergen zich achter de drukte van alledag. Naar voren brengen vraagt vertrouwen en openheid.

Onafhankelijk geworden, door hard werken en klanten serieus nemen. Als u ‘blijven leren en verbeteren’ herkent dan delen we iets essentieels. Met de juiste mix van zakelijk inzicht en zelfkennis wordt de afweging en selectie krachtiger en effectiever.

je hoeft geen vrienden te zijn maar lig je elkaar niet dan is het bijna altijd contraproductief.

Hoe falen te  vermijden en kansen te herkennen. Zonder lichtvoetig te worden of in somberheid te vervallen. Het gaat enkel om u als klant/relatie, uw vraagstuk, uw afweging, uw prioriteit, uw toekomst. En dáár is mijn nieuwe rol op gericht.

Inzicht verwerven is inspannend maar het geeft ook weer nieuw inzicht.

Na afloop samen terugkijken met een goed glas en een glimlach: dan hebben wij het nodige bereikt!

Er geldt één spelregel: de telefoon gaat uit tijdens het gesprek.

Carel van Heugten

cvheugten@vhcbv.com

 

 

Dit bent u

Leider van een zelfbewuste onderneming die op zoek is naar een scherpe en kritische oude vos die even meeloopt in het afwegings- en keuzeproces

Dit bent u… nogal eigenwijze stelling. Hoe zou ik u ooit kunnen typeren?

Ik kan wel mijn verwachting van u als klant weergeven. Ondersteuning bij kernvragen is gebaat bij volstrekte helderheid over en weer. Pas dan is er voor u wat te kiezen. Daarom schets ik een beeld van u als mogelijke klant.

Wat is het belangrijkste vraagstuk waar u en uw onderneming voor staan?

Belangrijke vraagstukken hebben vele gezichten. Alleen al het onderkennen vergt veel kunde en bij het kiezen van de juiste raadgever kan elke nuance ertoe doen. Vraagstukken roepen weer andere dilemma’s op en het is essentieel om er precies datgene bij te betrekken dat aan de oplossing kan bijdragen. U zoekt een ‘vat vol kennis’ waarin precies de ingrediënten van de oplossing zitten die u nodig heeft. Advieskunde op niveau, aangevuld met een brede verzameling aan wetenschappelijke kennis en inzicht kan in een dergelijke behoefte voorzien. Als onafhankelijk denker en doener heeft u vooral baat bij andere onafhankelijke denkers en doeners.

Eigenwijs betekent ook: op eigen wijze.

Ondersteuning bij het oplossen van urgente bedrijfsvraagstukken vraagt het nodige van u én van de raadgever. Daar heeft u recht op en dat moet de raadgever kunnen bieden. U heeft weinig aan een allemansvriend, die u zal vertellen wat u al lang weet. Wat u zoekt is eerlijkheid en creativiteit in het vinden van nieuwe wegen. Uitgesproken, niet naar de mond praten, luisterend maar soms ook dwingend. Als u tegen een stootje kunt is er heel veel mogelijk. Vraagstukken in de kern aanpakken vraagt van beiden optimale inzet.

Ik zoek ‘lastige vraagstukken’ en mensen die ze op eigen kracht willen oplossen.

Lijkt strijdig, is het niet. U praat, ik luister. Mijn rol is luisteren en de dingen naar voren brengen die er op dat moment toe doen. Niet uitweiden, niet stokpaarden, maar gericht op het vraagstuk en zaken die daarmee verband houden. Niet altijd plezierige dingen maar wel noodzakelijk om een nieuwe stap te zetten. Dit kan problemen oplossen of in de toekomst voorkomen.

Soms heb je gesprekken die lang bijblijven, die stand houden in turbulente tijden. Dat streef ik na.

Mijn rol zal beperkt zijn, in tijd en kosten, maar intensief en niet zonder betekenis. Het begint vaak met door een zure appel heen bijten of constateren dat een probleem te lang op zijn beloop is gelaten.

De beste kansen liggen vlak voor ons: voor het oprapen. Alleen kijken we er vaak overheen. Ik kan helpen met bukken…

Werken waar je grootste kracht ligt is leuk en leerzaam. Complexe bedrijfsvraagstukken waar feiten en emoties met elkaar spelen hebben altijd mijn warme belangstelling gehad.

Laten we het vraagstuk bij de kop pakken!

Carel van Heugten

Werkterrein

Een logo zegt alles

Uw medewerkers praten met u mee, maar u weet dat dit het moment is om in een kritische én opbouwende spiegel te kijken.

Een logo is de kortste manier om te vertellen waar je dienstverlening uit bestaat en hoe deze in zijn werk gaat. Zo op het eerste gezicht is mijn logo niet af. Links ontbreekt er wat en rechts ontbreekt de punt van de driehoek. Lijkt raar. Toch is dat precies zo bedoeld.

Elk advies grijpt ‘ergens’ in en na de raadgeving gaat het proces zonder raadgever verder.

Veelal hebben vraagstukken een ‘verleden’. Je bent er direct of indirect al langer mee bezig. Meestal komt het tot een oplossing, zonder ook maar iemand te raadplegen. Gelukkig maar. Maar ook zijn er vraagstukken die alsmaar op tafel blijven liggen, of vraagstukken met veel hoeken en gaten, waar niet zo eenvoudig een oplossing voor te vinden is. In dat geval komt externe hulp op senior niveau in beeld.

Dát beeldt mijn logo uit: een kortlopend traject, aanhakend, oplossend en wat de ondersteuning betreft: afrondend. 

Ik zei het eerder: mijn advies is bedoeld voor zakelijk leiders die zelf uitstekend hun boontjes kunnen doppen. Het dient kortlopend en specifiek te zijn. Het wijkt af van ‘gesprekken met naasten en vrienden’.

Op welke terreinen?

  • Alles wat met ‘de klant’ te maken heeft. De klant gaat naar een ander of wil wat anders. Of klachten van belangrijke klanten
  • Medewerkers. De mix, competenties en verschuivingen, waarvan heeft u er te veel, waarvan te weinig
  • Opvolging of verkoop van de zaak
  • Risico. Breed terrein en sterk in ontwikkeling. Van hackrisico tot competentiebeveiliging

Mijn tarieven zijn concurrerend. Ik laat deze weten bij het eerste contact. Geen geheimhouding:  de concurrentie niet wijzer maken.

Carel van Heugten